top of page

Hva bør man fokusere på, når man skal implementere et nytt CRM system i virksomheten?

Manglende kontroll og oversikt over dagens virksomhetsarkitektur kan føre til problemer under digitaliseringen. Innføringen av et nytt CRM-system, for eksempel, fører til endringer på flere nivåer. Forskning viser at mange virksomheter mislykkes fordi de ikke forstår viktigheten av blant annet endringsledelse i en digital transformasjon. Det er ofte mangel på kontroll over de faktiske konsekvensene av endringene som et nytt CRM-system medfører.

Virksomheter som mislykkes i denne sammenhengen, mangler kontroll over viktige spørsmål som applikasjonslandskapet, avhengigheten mellom ulike elementer i virksomheten, hvilke forretningsprosesser som vil bli påvirket av en oppgradering og hvordan disse prosessene vil bli endret. Dette kan føre til at beslutninger tas på et sviktende grunnlag, med mulige konsekvenser som avvikling av virksomhetskritiske applikasjoner eller investering i feil teknisk løsning.

Suksessfulle virksomheter har god kontroll på virksomhetsarkitekturen før de gjennomfører endringer, og besitter verktøy som bidrar til å identifisere driftsavhengigheter i de kommende endringene og lage et funksjonelt veikart for den digitale transformasjonen. For å lykkes med digitalisering er det viktig å vurdere virksomhetens digitale modenhet, kapabiliteter, prosesser, kompetanse og kultur. Det menneskelige aspektet ved digitalisering er også viktig, og digitale transformasjoner mislykkes ofte fordi virksomhetene ikke er klare for endringene.

Innspill og involvering av riktige interessenter er grunnleggende for å realisere gevinster i et digitaliseringsprosjekt. Dette innebærer blant annet kartlegging av ansvarlige for kritiske kapabiliteter, prosesser som er digitaliserte og prosesser som bør automatiseres, samt en oversikt over virksomhetens nåværende applikasjonsportefølje.

Det er også viktig å ha klare mål og en plan for gevinstrealisering ved digitalisering. Virksomheter må knytte virksomhetsmålene og den overordnede strategien til digitaliseringsprosjektet og utarbeide en plan med gode og målbare KPI-er for måloppnåelse.

I en stadig mer digital hverdag er virksomhetens kultur en essensiell del av enhver endringsreise. Teknologien må sees som et supplement til nødvendige endringer. Virksomheter som ikke klarer å dra nytte av de nye teknologiske mulighetene vil tape i markedskonkurransen og bli desimert.

Virksomheter må forstå viktigheten av å sette av ressurser og kapasitet til forvaltning internt eller knytte seg til en god


Comments


bottom of page