top of page

SaaS, PaaS, IaaS eller cloud-nativ - hva betyr dette 'aas' greiene?

Det er lenge siden software var software og det er like lenge siden man måtte lage egne applikasjoner for ha god IT støtte. Det er faktisk også 11 år siden Apple tok patent på varemerket “There’s an App for that!” - og hva så?


Software har utviklet seg fra å være noe nerdene drev med, til å bli noe alle må forholde seg til hele tiden, hver eneste dag - for godt og vondt. Det finnes støtte for alle type nisjer, private behov og forretningsområder, men en ting alle nye applikasjoner har til felles er “the cloud”.

Skyen er et viktig tema for store og små bedrifter og etter siste årets kjipe hendelser, har dette gått fra å være noe “vi burde gjøre” til “noe vi må gjøre i dag”. Så hva betyr egentlig dette skyen begrepet, og hvorfor skal du bry deg?

SaaS, PaaS og IaaS har minst en fellesnevner: “aas” (as a service). Noe blir levert som en tjeneste og du som bruker slipper å tenkte på akkurat hvordan det fungerer.

IaaS startet når Amazon startet å levere AWS ( Amazon Web Services). AWS ble et sted utviklere og programmerer kunne laste opp og drifte koden uten å kjøpe egne servere.


Amazon startet dette fordi de hadde mange servere som for det meste samlet støv, men de var nødt til å ha kapasiteten til høytider med mye handling og trafikk på nettsidene. PaaS kom som et resultat av dette, for å gjøre det lettere for utviklere å drifte kode på AWS laget de andre tjenester på toppen av sine egne servere som gjorde det lettere å vedlikeholde databaser, køer, DNS, routere, osv - alt utviklere trenger for å kjøre applikasjonene sine.


SaaS applikasjoner utviklet seg parallelt med disse tjenestene og motivasjonen for dette var å gjøre software mer tilgjengelig for sluttbrukeren. SaaS tjenester er applikasjoner som kan brukes overalt på brukerens premisser, det er dette som gjør det til en SaaS tjeneste, ikke et produkt. Måten programmet blir levert på er med andre ord det som skiller. Leverandøren sørger for at alt funker og at tjenesten utvikler seg så den fortsetter å være relevant for de som kjøper tjenesten.


Hva er IaaS? (Infrastructure as a service)

Dette er grunnsteinen i ‘aas’ pyramiden og er som et minimum servere og nettverk. Beregningskraft og koblinger vi kan leie av leverandøren for å slippe å vedlikeholde egne datasenter. Dette er spesielt nyttig for store organisasjoner som har mye data, komplekse applikasjonslag og nettverk. IaaS lar disse bedriftene fokusere på sin egen verdiskapning uten at IT blir en flaskehals når de skal skalere.

En viktig premiss for IaaS er at det er skalerbart og virtualisert. For at en IaaS tjeneste skal være nyttig må de ha kunne levere enorme mengder kapasitet, til en synkende (nær null) marginalkost. Det må også være tilgjengelig der brukerne er geografisk uten store forsinkelser.

For å få til dette brukes virtualisering. Virtualisering er en metode som brukes for å simulere fysiske midler og gjør at de som kjøper IaaS tjenester kan leie en gitt mengde kapasitet fra en hel serverfarm, uten at leverandøren trenger å delegere fysiske servere til hver kunde. Én server kan deles inn i flere VMer (virtuelle maskiner) og brukes av flere kunder, eller fem ulike servere kan fungere som en server. Det finnes flere metoder for virtualisering, f.eks. ‘containerization’, men poenget er at det lar kundene oppleve datasenteret som et eget og gir leverandøren muligheten til å øke kapasiteten. De største datasentrene klarer å skvise ytelsen opp til 80-90% effektivitet.


Hva er PaaS? (Platform as a service)

Paas tjenestene er mer rettet mot utviklere og gir ressurser til å bygge applikasjoner. De fleste som utvikler applikasjoner bruker PaaS i kombinasjon med IaaS for å bygge, hoste, skalere og sikre tjenestene de leverer. På den måten er infrastruktur tjenestene inkludert i plattform tjenestene, det er et lag til med tjenester man kan bruke for å gjøre hverdagen som utvikler mer triviell. Typiske tjenester i dette spekteret inkluderer databaser, køer, jobber, event strømmer, og mer.

Noe som skiller litt mellom IaaS og PaaS er ofte betalingsmodellen. I IaaS er betalingsmodellen ofte trinnvis, du reserverer x antall ressurser og betaler for dette. PaaS modellen er kjører ofte på en “pay as you go” måte hvor det hele tiden beregnes hvor mye du bruker og blir fakturert deretter. Dette er verdt å merke seg om man skal bruke PaaS tjenester, for disse modellene er ikke alltid like lett å forstå og kostnadene kan fort løpe om du ikke følger med på hva som skjer.


Hva er SaaS? (Software as a service)

Det øverste laget i pyramiden er software laget. Dette er applikasjoner rettet mot sluttbrukere og alle som bruker disse applikasjonene skal slippe å tenke på hvordan alt fungerer under overflaten. Alle applikasjoner vi bruker i hverdagen på mobilen som app, eller i nettleseren som en web-app, er i utgangspunktet cloud applikasjon.

Hele poenget med ‘aas’ stacken er å lage abstraksjon på toppen av vanskelige ting. Som nevnt innledningsvis er ikke software bare for nerdene lenger, og det er på grunn av akkurat dette. Alle disse tjeneste gjør det mulig for alle å bruke avanserte programmer og gå gradvis nedover i stacken for å gjøre mer avanserte beregninger med mer komplisert teknologi. For de som er glad i teknologi og nysgjerrig på mulighetene dette bringer er det nesten bare fantasien som setter grenser. Utviklere og grundere med ideer kan lære seg å programmere og sette ideen sin til liv i hele verden fra en liten bærbar pc, ved å hoste applikasjonen sin på leide servere som kan skalere horisontalt og vertikalt ut i hele verden.


De siste 20 årene har vi i Webson spesialisert oss på å lage SaaS systemer for norske bedrifter og utfordringer. Vi startet vår reise med å drifte applikasjoner på veien av offentlige og private aktører på egne datasentre men har med årene migrert over til en hybrid løsning hvor vi deler last mellom egne og leide servere, og kjøper tjenester der det er hensiktsmessig.

Vi har med årene opparbeidet oss mange tjenester Norske bedrifter bruker og fortsetter å utvide og forbedre tjeneste og produktspekter vårt løpende. Vi har funnet ut at relasjoner er kjerne i alt, derfor har vi laget våre systemer med et utgangspunkt i et rikt CRM system i kjernen som gir et godt datagrunnlag for alle andre tjenestene vi leverer.


Nysgjerrig du på hvilke muligheter som finnes i skyen eller cloud native applikasjoner? Ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende prat!

Yorumlar


bottom of page